Tag: Electric Bicycle

รถจักรยานไฟฟ้า

รถจักรยานไฟฟ้า มีติดบ้านไว้ ไปไหนก็สะดวก!รถจักรยานไฟฟ้า มีติดบ้านไว้ ไปไหนก็สะดวก!

รถจักรยานไฟฟ้า (Electric Bicycle) หรือที่เรียกกันว่า E-Bike ได้รับการออกแบบ และพัฒนาต่อความต้องการของคนในปัจจุบันมากขึ้นครับ ตามปกติ รถจักรยานไฟฟ้า ก็จะเหมือนกับจักรยานธรรมดา แต่จะเพิ่มมอเตอร์สำหรับขี่แบบออโต้เข้ามานั่นเอง โดยจะใช้งานพลังงานจากแบตเตอรี่ ในส่วนนี้จะช่วยให้ไม่เกิดมลพิษ มาทำลายสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงถ้าไม่ต้องการใช้ออโต้ ก็แค่เปลี่ยนโหมดมาเป็นการปั่นแบบธรรมดาก็ได้ นอกจากนี้ รถจักรยานไฟฟ้าบางรุ่นนั้น  1. รถจักรยานไฟฟ้า ...