The Best Hacks For Travel Efficiency Lifestyle ว่าด้วยเรื่องของการจัดส่งสินค้า

ว่าด้วยเรื่องของการจัดส่งสินค้า


ส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับคนที่ทำอาชีพค้าขายออนไลน์หรือคนทั่วไป โดยธุรกิจออนไลน์ถือว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะในยุคโควิดที่ต้องอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค จึงต้องทำงานที่บ้าน ซึ่งเป็นการทำธุรกิจออนไลน์นั่นเอง ในบทความนี้จะมาพูดถึงการส่งสินค้าให้ทุกคนรู้จักว่าเป็นกิจกรรมแบบใด

การส่งสินค้า คือ ?

สำหรับความหมายของการส่งสินค้านั้นจะเป็นการขนย้ายสินค้าจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง ยกตัวอย่างคือ การย้ายสินค้าที่อยู่ในคลังไปให้ลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วยการใช้ตัวแทนส่งพัสดุ ซึ่งตัวแทนการขนส่งเป็นบริการขนส่งประเภทต่าง ๆ ทั้งการส่งธรรมดาหรือการส่งเร่งด่วน ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันประเภทต่าง ๆ แล้วแอปเหล่านี้จะทำการขนส่งสินค้าโดยอัตโนมัติ ให้ความสะดวกและใช้เวลาไม่นานของที่ต้องการก็มาถึงที่หมาย ซึ่งแน่นอนว่าสินค้าเหล่านี้ล้วนปลอดภัยปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่จะเป็นอันตรายได้ และสินค้าไม่ชำรุดเสียหายก่อนที่จะส่งสินค้าถึงมือผู้รับ

ช่องทางในการส่งสินค้า

การส่งสินค้าจะสามารถขนส่งได้หลากหลายช่องทาง อยู่ที่จำนวนและขนาดของสินค้าว่าเหมาะสมที่จะจัดส่งด้วยช่องทางใด ซึ่งช่องทางการขนส่งนั้นจะสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้

  • การจัดส่งด้วยรถไฟ เป็นช่องทางการส่งสินค้าที่เป็นที่นิยมมานานจากอดีตสู่ปัจจุบัน ซึ่งการขนส่งด้วยช่องทางนี้จะใช้ต้นทุนต่ำ ส่งได้เป็นจำนวนมากต่อหนึ่งครั้ง แต่อาจเกิดความยุ่งยากและต้นทุนเพิ่มเนื่องจากต้องจ้างรถเพื่อรับและส่งสินค้าเพิ่มเติม
  • การจัดส่งด้วยรถบรรทุกและรถยนต์ เป็นช่องทางที่ให้ความสะดวกเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังรวดเร็วอีกด้วย แต่ต้นทุนสูง ไม่สามารถควบคุมกลไกตลาดได้
  • การจัดส่งด้วยเรือ โดยจะเป็นการขนส่งทางน้ำ นิยมบรรทุกสินค้าจำนวนมาก และมีน้ำหนักเยอะ โดยจะส่งทั้งทางไกลและทางใกล้ อีกทั้งยังสามารถขนส่งข้ามประเทศหรือข้ามทวีปได้ แต่อาจใช้เวลาค่อนข้างนอกแล้วเสี่ยงต่อการหมดอายุของสินค้าได้
  • การจัดส่งทางอากาศ เป็นการส่งสินค้าโดยใช้เครื่องบินซึ่งเป็นที่นิยมมากเพราะใช้เวลารวดเร็ว สามารถส่งได้ทั้งสินค้าบริโภคและอุปโภค แต่ค่าใช้จ่ายจัดได้ว่าอยู่ในราคาค่อนข้างสูง
  • การจัดส่งแบบเร่งด่วน เป็นการจัดส่งที่ลูกค้าสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน โดยให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมงและส่งถึงทั่วประเทศ เป็นรูปแบบการขนส่งที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังให้ความรวดเร็ว สะดวด ราคาเข้าถึงได้

จะเห็นว่า การส่งสินค้าสามารถแบ่งออกได้หลายช่องทางการจัดส่งซึ่งแต่ละแบบจะให้บริการที่แตกต่างกัน มีจุดเด่นและจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน อยู่ที่ความต้องการของผู้ใช้บริการว่าจะเลือกส่งของแบบใด ซึ่งการขนส่งในปัจจุบันเรียกได้ว่าตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.